Menü Bezárás

az Agrárminisztérium felelősségi körébe tartozó ágazatok tekintetében a 

vizsgabizottsági tagi és jegyzői névjegyzékre történő felvételre

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet, valamint a MSZ EN ISO/IEC 17024 szabvány 6.1.5. pontja alapján az Agrár Vizsgaközpont jelen pályázati felhívás keretében az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó szakmák, szakképesítések tekintetében névjegyzéket állít össze a szakmai és képesítő vizsga mérést végző vizsgabizottsági tagja és az értékelést végző vizsgabizottsági tagja, valamint a vizsgán jegyzői feladatokat ellátó személyek vonatkozásában. 

I.         A pályázat benyújtására jogosultak:

A vizsgabizottsági tagi pályázat benyújtására jogosultak, akik szakmai végzettségük tekintetében megfelelnek a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 41. § -ban meghatározott feltételeknek, valamint a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134.§ -ban előírt feltételeknek, valamint a feladat ellátására szakmai tapasztalataik alapján alkalmasak.

A jegyzői pályázat benyújtásának feltételeit jelen pályázati felhívás tartalmazza.

II.        A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 1. A pályázatot hiánytalanul és a mellékletek csatolásával kell benyújtani. Az adatlap szerkezete, fejezet címei, formája nem változtatható.
 • A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei

Mérést végző és Értékelést végző vizsgabizottsági tag esetén:

 • Pályázati adatlap (2. sz. melléklet)
 • Részletes szakmai önéletrajz 
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata(i)
 • Minimum 3 év szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum (4. sz. melléklet)
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (minden esetben csatolandó)
 • Adatkezelési hozzájárulás (5. sz. melléklet)
 • Nyilatkozat a kifizetésekhez szükséges adatokról (6. sz. melléklet)
 • (Nem kötelező mellékletek: Tanulmányok, publikációk, könyvek, könyvrészletek jegyzéke. A pályázó által megjelölt szakmacsoporthoz, szakképesítéshez kapcsolódó képzések és továbbképzések elvégzését igazoló oklevelek, illetve tanúsítványok másolatai. A szakterület elismert képviselőjeként kapott díjak, címek stb. igazolása.)

Szakmai vizsga jegyzője esetén:

 • Pályázati adatlap (3. sz. melléklet)
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata(i)
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (minden esetben csatolandó)
 • Adatkezelési hozzájárulás (5. sz. melléklet)
 • Nyilatkozata a kifizetésekhez szükséges adatokról (6. sz. melléklet)

III. A pályázat beadásának ideje és módja:

 1. A pályázat beadásának határideje: 

A névjegyzékbe vételi pályázat folyamatosan benyújtható.

 • A pályázat beadásának módja:

Az elkészített pályázati dokumentáció csomagot egyetlen PDF dokumentumba szkennelve az info@agrarvk.hu címre kell elküldeni, 

valamint

az eredeti dokumentációt 1 eredeti példányban postai úton kell megküldeni az alábbi címre:

Agrár Vizsgaközpont

Szekszárd, Palánki út 41. pf: 228

A pályázattal kapcsolatos kérdését az info@agrarvk.hu e-mail címre küldheti meg.

IV. Egyéb pályázati információk:

 1. Szakmai önéletrajzában részletesen térjen ki a szakmai, oktatói, vizsgáztatási; jegyzői pályázat esetén jegyzői gyakorlatának bemutatására! Javasolt az EUROPASS önéletrajz formátum.
 2. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányos vagy helytelenül kitöltött pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
 3. A pályázó írásban bármikor visszavonhatja a pályázatát.
 4. A vizsgáztatásban való részvétel további feltétele az Agrár Vizsgaközpont által szervezett továbbképzésen való részvétel. 
 5. A továbbképzéseken való részvételi kötelezettség folyamatos. A nyilvántartásba vett vizsgabizottsági tagnak / jegyzőnek legalább 5 évente kötelező az Agrár Vizsgaközpont által szervezett továbbképzésen részt vennie.
 6. Előnyben részesül a vizsgabizottsági névjegyzékre történő jelentkezés esetén, aki
  • korábban szerepelt az országos vizsgaelnöki névjegyzékben (OKJ), vagy 
  • pedagógiai végzettséggel rendelkezik, vagy
  • középfokú szakképző intézményben teljesített szakirányú oktatási gyakorlatot igazol, vagy  
  • részt vett szakmai tananyagok készítésében, bírálatában, vagy 
  • részt vesz a tanulók üzemi gyakorlati oktatásában. 

V.        A pályázat elbírálása:

A pályázat akkor érvényes, ha az eredeti pályázati dokumentáció postai úton megérkezett.

A pályázatokat három főből álló bizottság értékeli.

A bizottság javaslata alapján az Agrár Vizsgaközpont vezetője hozza meg a döntést a vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe való felvételről vagy elutasításról, amelyről a pályázó írásban, elektronikus formában kap értesítést. A névjegyzékbe való felvétel – a továbbképzési kötelezettség teljesítése mellett – határozatlan időre szól. 

VI. A pályázati felhívás mellékletei:

Pályázati felhívás

2. melléklet: Adatlap vizsgabizottsági tagi pályázathoz

3. melléklet: Adatlap jegyzői pályázathoz

4. melléklet: Szakmai tapasztalat igazolása

5. melléklet: Adatkezelési hozzájárulás

6. melléklet: Nyilatkozat a kifizetésekhez szükséges adatokról

Megszakítás