Menü Bezárás

A szakmai és képesítő vizsgák vizsgabizottsági tagjai és jegyzője

Az Agrár Vizsgaközpont – az akkreditáció megszerzését követően – a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdésében foglaltak és a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 268. és 272. § alapján megbízza a nyilvántartásában szereplő arra jogosult személyek közül szakmai vizsga vizsgabizottsági tagjait. 

A vizsgabizottság 3 tagból áll. A vizsgabizottság tagjai együttesen és az általuk külön-külön ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért. A vizsgabizottság jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.

  1. Vizsgafelügyelő:

A vizsgafelügyelő a vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja, aki felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért.

„A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag megbízását az akkreditált vizsgaközpont megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más személy delegálását kezdeményezheti. A megtagadás indokának valósnak és okszerűnek kell lennie.” (12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 272.§ (3))

A vizsgafelügyelő csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. Nem lehet vizsgafelügyelő az a személy, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett vagy a vizsgázó hozzátartozója.

  • Értékelést végző vizsgabizottsági tag:

A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét. 

A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagját az akkreditált vizsgaközpont kéri fel és bízza meg a nyilvántartásában szereplő arra jogosult személyek közül.

Értékelést végző vizsgabizottsági tag csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. Nem lehet értékelést végző vizsgabizottsági tag az a személy, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett vagy a vizsgázó hozzátartozója.

  • Mérést végző vizsgabizottsági tag:

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését. 

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagját az akkreditált vizsgaközpont kéri fel és bízza meg a nyilvántartásában szereplő arra jogosult személyek közül.

Mérést végző vizsgabizottsági tag csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. Nem lehet mérést végző vizsgabizottsági tag az a személy, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett vagy a vizsgázó hozzátartozója. További feltétel, hogy megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. 

  • Jegyző:

A szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el. 

Ennek keretében vezeti a vizsgajegyzőkönyvet, összesíti a szakmai vizsga részeredményeit, kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot, kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt, elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.

Megszakítás