Menü Bezárás

Szakmai vizsga esetén

A tanulók, illetve a képzésben résztvevők a vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján a Vizsgaközpontnál rendszeresített jelentkezési lapon jelentkezhetnek. A jelentkezési lap benyújtásának határideje szakmai vizsgára

  1. február–márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december 1,
  2. május–júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február 15.,
  3. az október–novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus utolsó munkanapja
  4. részszakma megszerzésére irányuló vizsga időpontját a Vizsgaközpont határozza meg, melyet saját honlapján közzétesz.

A szakképzésért felelős miniszter nemzetközi szerződés, egyezmény, megállapodás, annak hiányában viszonosság alapján engedélyezheti, hogy a külföldi vizsgázó a vizsgaidőszaktól eltérő időben tegyen szakmai vizsgát. (Szkr. 262. § (3) )

Jelentkezés beérkezéséről a vizsgaközpont, a beküldőnek visszajelzést ad.

A jelentkezési lap érvénytelen, ha:

  • hiányosan vagy rosszul kitöltött,
  • nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy
  • határidőn túl érkezett meg.

Elutasításra kerül a jelentkezés, ha a szükséges díjfizetés határidőre nem történik meg.

Képesítő vizsga esetén:

A képzésen résztvevők a vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján a vizsgaközpontnál rendszeresített jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A jelentkezési lap érvénytelen, ha:

  • hiányosan vagy rosszul kitöltött,
  • nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy
  • határidőn túl érkezett meg.

A Vizsgaközpont elutasítja a jelentkezést, ha a szükséges díjfizetés határidőre nem történik meg.

A képesítő vizsgára való jelentkezési lap benyújtásának határidejét a vizsgaközpont határozza meg.

Írásbeli vizsgaidőpontokkal kapcsolatos tájékoztatás megtalálható a Meghirdetett vizsgák menüpontban.

Megszakítás