Menü Bezárás

az Agrárminisztérium felelősségi körébe tartozó ágazatok tekintetében a 

feladatfejlesztő szakértői valamint feladatellenőrző és -értékelő 

szakértői névjegyzékbe való jelentkezésre

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet, valamint a MSZ EN ISO/IEC 17024 szabvány 6.1.5. pontja alapján az Agrár Vizsgaközpont jelen pályázati felhívás keretében az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó szakmák, szakképesítések tekintetében névjegyzéket állít össze. 

 • Projektfeladat készítő, fejlesztő szakértő: szakmai és / vagy képesítő vizsgák projektfeladatát készítő szakértő. Elkészíti a projektfeladatot valamint a hozzá kapcsolódó értékelő lapot, szükség esetén egyéb dokumentációt.
 • Írásbeli vizsgafeladat készítő és fejlesztő szakértő: a képesítő vizsga írásbeli feladatát készítő szakértő. Elkészíti az írásbeli vizsgafeladatot és a hozzá kapcsolódó javítási-értékelési útmutatót (megoldókulcsot).
 • Lektor szakértő: Szakmai vizsgák és / vagy képesítő vizsgák projektfeladatát véleményező, értékelő szakértő. Képesítő vizsgák írásbeli feladatát véleményező, értékelő szakértő.

I.         A pályázat benyújtására jogosultak:

A szakértői pályázat benyújtására jogosultak, akik szakmai végzettségük tekintetében megfelelnek a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 41. §-ban meghatározott feltételeknek, valamint a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134.§ -ban előírt feltételeknek, valamint a feladat ellátására jelen felhívásban meghatározott és igazolt szakmai tapasztalataik alapján alkalmasak.

A névjegyzékbe való bekerülés feltételei:

1. Projektfeladat készítő, fejlesztő valamint írásbeli vizsgafeladat készítő és fejlesztő szakértő:

 • A vizsgán megszerezhető képzési terület (KEOR) tekintetében felsőfokú szakmai végzettség vagy a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134.§ -ban előírt feltételeknek valamelyikének megfelel.
 • Legalább öt év szakmai vagy oktatási tapasztalat.
 • A felkérés időpontjában oktatási tevékenységet végez, vagy szakmájában aktívan dolgozik.
 • Előnyt jelent a vizsgáztatási tapasztalat.

2. Projektfeladatot lektoráló szakértő valamint írásbeli vizsgafeladatot lektoráló szakértő esetén:

 • Felsőfokú pedagógiai/andragógiai végzettség. 
 • Legalább öt év oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat.
 • Projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat.
 • Előnyt jelent a vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat.

II.        A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 1. A pályázatot hiánytalanul és a mellékletek csatolásával kell benyújtani. Az adatlap szerkezete, fejezet címei, formája nem változtatható.
 • A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei

Projektfeladat készítő, fejlesztő valamint írásbeli vizsgafeladat készítő és fejlesztő szakértő esetén:

 • Kitöltött pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Részletes szakmai önéletrajz 
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata(i)
 • Legalább 5 év oktatási vagy szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum
 • Vizsgáztatási tapasztalatot igazoló dokumentum (ha releváns)
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési hozzájárulás (2. sz. melléklet)
 • Titoktartási nyilatkozat (3. sz. melléklet)

Projektfeladatot lektoráló szakértő valamint írásbeli vizsgafeladatot lektoráló szakértő esetén:

 • Kitöltött pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Részletes szakmai önéletrajz (ebben tüntesse fel a projektmenedzsmentben szerzett gyakorlatát)
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata(i)
 • Legalább 5 év oktatási vagy szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési hozzájárulás (2. sz. melléklet)
 • Titoktartási nyilatkozat (3. sz. melléklet)

III. A pályázat beadásának ideje és módja:

 1. A pályázat beadásának határideje: 

A névjegyzékbe való jelentkezés folyamatosan benyújtható.

 • A pályázat beadásának módja:

Az elkészített pályázati dokumentáció csomagot egyetlen PDF dokumentumba szkennelve az info@agrarvk.hu címre kell elküldeni, valamint az eredeti dokumentációt 1 eredeti példányban postai úton kell megküldeni az alábbi címre:

Agrár Vizsgaközpont

Szekszárd, Palánki út 41. Pf: 228

IV. Egyéb pályázati információk:

 1. Önéletrajzában a térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, az egyes szakterületeken eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata! Javasolt az EUROPASS önéletrajz formátum.
 2. Javasoljuk, hogy mellékelje valamennyi képzettségét igazoló dokumentumát, tehát ne kizárólag a legmagasabb iskolai végzettségét igazolja! Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi – a képzési terület (KEOR) szempontjából releváns – diploma, oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány csatolása, munkatapasztalat feltüntetése!
 3. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan beküldött pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
 4. A pályázó írásban bármikor visszavonhatja a pályázatát.
 5. A szakértői munkában való részvétel további feltétele az Agrár Vizsgaközpont által szervezett felkészítésen való részvétel. A nyilvántartásba vett szakértőnek / lektornak legalább 5 évente kötelező az Agrár Vizsgaközpont által szervezett felkészítésen részt vennie.
 6. Az Agrár Vizsgaközpont másik akkreditált vizsgaközpont által kiadott igazolást / tanúsítványt is elfogad, amennyiben az a vizsgaközpontok közötti együttműködés megállapodással is alátámasztható.

V.        A pályázat elbírálása:

A pályázat akkor érvényes, ha az eredeti pályázati dokumentáció postai úton megérkezett.

A pályázatokat három főből álló bizottság értékeli az Agrár Vizsgaközpont eljárásrendje alapján.

A bizottság javaslata alapján az Agrár Vizsgaközpont vezetője hozza meg a döntést a szakértői névjegyzékbe való felvételről vagy elutasításról, amelyről a pályázó írásban, elektronikus formában kap értesítést. A névjegyzékbe való felvétel – a továbbképzési kötelezettség teljesítése mellett – határozatlan időre szól. 

Az Agrár Vizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében értesítést küld a jelöltek számára a továbbképzés (belső képzés) időpontjáról.

VI. A pályázati felhívás és mellékletei:

Pályázati felhívás

1. melléklet: Adatlap szakértői / lektori pályázathoz

2. melléklet: Adatkezelési hozzájárulás

3. melléklet: Titoktartási nyilatkozat

Megszakítás